ילדי שיינה-בלומה ור' משה שטרן ילידי ירושלים.

מייסדי המשפחה דור שלישי לילידי ירושלים.
לכל בן משפחה מוקדש פרק  להנצחת זכרו.
לחץ על השם כדי להגיע ישירות לפרק.

 

 

 

ארכיון תמונות ומסמכים של אברהם שרגא פייביש וחיה-נעמי שטרן

 

 

 
 
   
 

תעודת זהות של אברהם שרגא שטרן
מקרית משה

הוצאה ע"י ממשלת פלשתינה בירושלים

בתאריך: 10.5.1939

 

תעודת מעבר בין אזורים שונים בירושלים

ניתנה לאברהם שרגא שטרן

ע"י רשויות הצבא של ממשלת המנדט הבריטי

ביום 21.7.1939

 
 

 

 

לביוגרפיה של פייביש שטרן

 

לתאור הילדים של פייביש שטרן

 
 

 

חזור לארכיון ראשי

 

חזור לדף הבית