ילדי שיינה-בלומה ור' משה שטרן ילידי ירושלים.

מייסדי המשפחה דור שלישי לילידי ירושלים.
לכל בן משפחה מוקדש פרק  להנצחת זכרו.
לחץ על השם כדי להגיע ישירות לפרק.

 

 


אסתר ואליהו לייב אריה שלייפר

 

משפחת שלייפר בשנת 1928. מימין: חיה ביילה, אברהם, מאשה, זאב, משה, יהודית. יושבים: אסתר, דב ואליהו לייב אריה שלייפר הלוי.

 
 

אסתר שטרן הבת הבכורה של שיינה בלומה, הייתה עקרת בית לדוגמא. חרשת מגיל צעיר בשל מחלה, אולם בחכמתה הרבה ידעה להבין היטב את הפונים אליה על פי תנועות השפתיים. בשכונה כונתה "טייבלה" (מלשון טאוב - חרשת). אסתר התחתנה עם אליהו לייב אריה שלייפר הלוי שהיה צורף כלי כסף וזהב. לזוג נולדו בשכונת אהל שלמה 7 ילדים: א. אברהם שלייפר התחתן עם יהודית לבית ויספיש ולהם 3 ילדים: מאיר שלף, אריאלה אלוש, דפנה היניק. ב. זאב (ולבלה) שלייפר התחתן עם פנינה ולהם 4 ילדים: עדינה מרקס, יו"ר האגודה לזכויות החולה ומי שחיברה את האמנה לזכויות החולה, פרופ' אליהו שלייפר החוקר הנודע למוסיקה יהודית, נעמי שלייפר, ד"ר יהודית אבניר, חוקרת בכירה בעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית. ג. משה שלף (שלייפר) פעיל מרכזי במפלגת פועלי א"י, מנהל שרות התעסוקה בירושלים. זכה בתואר יקיר ירושלים ויקיר ההסתדרות בירושלים. התחתן עם יפה ולהם 3 ילדים: אריק שלף, עודד שלף ואילה שפייזמן. ד. דב יששכר (ברל) שלף התחתן עם דבורה לבית צדוק ונולדו להם 2 בנות: מוריה אלימלך וגליה קניגסברג. ה. חיה שלייפר התחתנה עם שלמה ברזובסקי ולהם 4 ילדים: יהודית מיזרוצקי, אלי ברזובסקי, אהובה קרוליק, אביבה וולצמן. ו. מָאשָה שלייפר התחתנה עם משה ברזובסקי ולהם 3 בנות: אריאלה נדה,  אהובה קמחזי, נאוה כהן, ז. יהודית שלייפר, נפטרה בשנת 1929 בעודה נערה.

 

תמונות מתקופות שונות בחייו של אליהו לייב אריה שלייפר הלוי

 

      "עלי לייב שלייפער - אסטער" שנת 1901

 
 

תמונות מתקופות שונות בחייה של אסתר שלייפר לבית שטרן

 

אליהו לייב ואסתר שלייפר בשנת 1934

אסתר שלייפר והבנות מאשה (מימין) וחיה בשנות ה-1940