ילדי שיינה-בלומה ור' משה שטרן ילידי ירושלים.

מייסדי המשפחה דור שלישי לילידי ירושלים.
לכל בן משפחה מוקדש פרק  להנצחת זכרו.
לחץ על השם כדי להגיע ישירות לפרק.

 

 


חיים דב ברל שטרן

 

חיים דב (ברל) שטרן היה ילד מרדן, עזב את הארץ לצמיתות בגיל 21 ונעלם מחיי המשפחה. מיד לאחר נסיעתו נגרע מרשימת המקבלים כספי חלוקה של כולל שומרי החומות. לימים התברר כי חיים-דב היגר מהארץ באוניה והגיע לצרפת. התיישב בפריז והתחתן. בשנת 1903 נולדה לו בת בשם הנריאטה. מאוחר יותר, בין השנים 1936 - 1938, הצטרף כאנרכיסט לבריגאדה הבינלאומית אשר התגייסה להלחם לצד הרפובליקנים במלחמת האזרחים בספרד. חיים דב שטרן נהרג במלחמה זו ומקום קבורתו לא נודע. הוא הותיר אחריו בצרפת את אשתו ובתו. לימים, בשנת 1959 חידשה הבת שלו, הנרייטה, את הקשר עם צאצאי משפחת שטרן באמצעות מודעה בעיתון. בנה היחיד - פול ספוקויני יפה התואר, ביקר בארץ פעמים מספר.
בתמונה משמאל: הנריאטה גולדמן (לבית שטרן) ובנה פאול ספוקויני גולדמן, באחד מביקוריהם בשנות ה-1970.

 

מימין: פאול ספוקויני גולדמן, הנריאטה גולדמן לבית שטרן ובעלה השני ברנרד גולדמן, בביקור אצל אברהם ויהודית שלייפר בנתניה.


         
להמשך תאור בני הדור
השלישי - לחץ כאן
  לתאור בני הדור
הרביעי - לחץ כאן