הנכדים של אסתר ואלי לייב אריה שלייפר ילידי ירושלים. - 2 -


בני משפחת משה ויפה שלף ילידי ירושלים.


אריק ודליה שלף

 
     
 

עודד שלף

       
       
 

 


אילה ואיציק שפייזמן

 

 

 
     
 

בני משפחת מאשה ומשה ברזובסקי ילידי ירושלים.


אריאלה ויוסי נדה

 

       
       
 

נאוה ומשה כהן

 

 

 


אהובה ורפי קמחזי