הנכדים של אסתר ואלי לייב אריה שלייפר ילידי ירושלים. - 3 -


בני משפחת חיה ושלמה ברזובסקי ילידי ירושלים.


יהודית וזכריה מיזרוצקי

 
     
 

אביבה ואריה וולצמן

       
       
 

 


אלי וחגית ברזובסקי

 

 

 
     
 

אהובה וגדעון קרוליק

 

       
       
 

בני משפחת דב ודבורה שלף ילידי ירושלים.


מוריה ואבי אלימלך

 

 

 


גליה וחיים קניקסברג