הנכדים של שרה ויצחק קווטינסקי ילידי ירושלים.


בני משפחת בינה ושוקה גרוסמן


דגנית ואבי שגיא

 
     
 

צחי (יצחק) גלבוע ונוגה גל-עד

       
       
 

 


רחלי וחיים אבניאלי

 

 

 
     
 
 

בני משפחת משה וחדוה קווטינסקי


צחי (יצחק) וחלי (רחל) קווטינסקי

 

       
       
 

יוסי קווטינסקי

 

 

 


אירית (איתי) קווטינסקי