בני הדור השמיני לילידי ירושלים

פרק
בהכנה

 
 

 

הבן הבכור בדור השמיני

אורן נווה
יליד 3.12.1999

 

אורן בן עוגן ודודי נווה.

דור 8

עוגן בת שלמה ליכטשיין

דור 7

שלמה בן יהודה ליכטשיין

דור 6

יהודה בן ציפורה ליכטשיין דור 5
ציפורה בת פייביש שטרן דור 4
פייביש בן שיינה ומשה שטרן

דור 3

שיינה בת בינה ופייביש בונים דור 2

בינה בת יקותיאל זלמן ממזריטש

דור 1

צילום: מיקי ליכטשיין.

 

         
להמשך תאור בני הדור
השמיני - לחץ כאן
  לתאור בני הדור השביעי
של משפחה זו - לחץ כאן
  לתאור בני הדור השישי
של משפחה זו - לחץ כאן